~ TOS Kuřim: z historie nasazení IT

tos kurim 2013     

... velký strojírenský podnik nedaleko Brna, uchované dokumenty a jejich autoři ... (s 30)

ČeV, květen 2019