@@@  |  ABC  lexikon ^^^ menu  

PRŮVODCE  |

- rozsah, aplikační oblasti a způsoby využívání

Pohled na počítače z hlediska jejich využití v minulosti a zajímavé aplikace v současnosti,

ROZPRACOVÁNO - naplňováno postupně, spolu s detailnějším zpracováním informací - ČeV