... s veřejným míněním a s historickou pamětí je možno velice snadno manipulovat, stačí soustavně používat k tomu účelu vhodnou terminologii, která některé věci bagatelizuje a jiné zdůrazňuje - běžný čtenář nebo posluchač si toho nevšimne, ale v jeho povědomí se fixuje to zdůrazněné - je zřejmé, že to není náhoda, ale promyšlený záměr ...

přímo typickým příkladem je komentář k současnému programu ČTV:
www.ceskatelevize.cz/porady/11804223100-krasne-zive-pamatky/417235100151010-okolo-znojma

přímo vedle sebe jsou uvedeny dvě věty: Následkem Mnichovské dohody musela v roce 1938 Vratěnín opustit většina Čechů. Po osvobození v květnu 1945 odtud byli vyhnáni Němci. - ta první vyznívá neutrálně a ta druhá obviňuje, a přitom vlastně historická vina byla přesně obráceně ...

průvodce pořadem pak větu o vyhnání bez souvislostí s příčinou v různých obměnách několikrát opakuje, takže posluchač spolehlivě zapomene, jak to vlastně bylo a zústane mu v paměti jen pocit viny, za způsobenou křivdu ...

 

ČeV, duben 2020