Převedení děrnoštítkového zpracování dat na počítač

 • souvislosti = zadání
  • výchozí stav
   • podnik má ~10 závodů (ZA) po republice, na kterých se kompletují doklady z ~300 staveb
   • ZA posílají doklady k centrálnímu zpracování do SPS v Brně, odkud se jim expedují tisky sestav 
   • na podnikovém ředitelství (PŘ) agendové zpracování řídí jednotlivé odborné útvary (OÚ)
  • cílové řešení
   • na PŘ v ekonomickém úseku na přelomu nový organizační útvar - Výpočetní středisko (VS),
    od listopadu 1969 do
   • na ZA v ekonomickém úseku nové organizační útvary - děrovny, metodický řízené provozem VS
   • zkompletované doklady děrovny ZA decentralizovaně pořizují do děrných pásek (DP)
   • děrovny posílají DP (~2500 měsíčně, tj. ~100 denně) k centrálnímu zpracování do VS v Brně
   • VS realizuje počítačové zpracování a na ZA expeduje tisky sestav (~16 t ročně, tj. ~64 kg denně)
  • vlastnosti počítače Tesla 270
   • magnetopáskový (8xMP), 1-programový, bez disků, vnitřní paměť 65 kB
   • snímače 80 a 90 sl. DŠ, 2x rychlý snímač 8-stopé DP, řádková tiskárna 160 znaků
   • nemá žádné standardní programy pro snímání DP, ani pro samostatný tisk z MP
      
 • podrobnosti realizace
  • programy pro pořizování DP na ZA a metodické řízení děroven - provoz VS
  • doprava DP do VS a výsledných tisků na ZA - služba "vlaková pošta" Čs. státní pošty
  • nahrávání DP na MP-DB - standardní program VS a nezávislá provozní rutina
  • výběr dat z MP-DB pro agendy, řízený programátory - parametrický standardní program VS
  • agendové programy
     
 • komentáře
  • lokality závodů: Hradec Králové, Opava, Ostrava, Kojetín, Uherské Hradiště, Dalešice a další v Brně
  • SPS = externí děrnoštítková strojně početní stanice, PŘ = podnikové ředitelství, MP = magnetická páska,

 

Systémová analýza zadání =

 • souvislosti =
  • DŠ > MP - jednorázové pořízení asi 200.000 děrných štítků stavů v SPS na magnetické pásky ve VS
  • |: c1 :| - cyklus závěrkového zpracování (měsíčně)
   • [ z ] - případné úpravy pravidel a programů
   • |: c2 :| - cyklus průběžného zpracování (denně)
    • doklady > DP - decentralizované pořízování děrných pásek na závodech a odesílání do VS
    • DP+MP > MP+tisky - centrální zpracování DP ve VS a expedice tisků na závody
   • MP > MP+tisky - vlastní závěrkové zpracování ve VS
      
 • podrobnosti =
        - yyy
    
 • komentáře
        - zzz