A) souvislosti

  1. Ceny mobilního telefonu se v současnosti pohybují v rozsahu 1:100, tj. mezi 6 stovkami až 60 tisíci Kč, takže jeho pořízení může být i velice nákladnou záležitostí. Proto je při nákupu potřeba velice zvažovat, zda vynaložené náklady odpovídají skutečnému přínosu pro konkretního uživatele.
       
  2. Telefony se zásadně liší nejen co do výkonu, ale především rozsahem a kvalitou nabízených funkcí. 

B) podorbnosti

C) komentář

 

Běžná situace, jako je nákup nového mobilu pro člena domácnosti názorně ilustruje nároky inovačního cyklu, kdy jsou role investora a uživatele v tomto případě sloučeny. Záležitost totiž nekončí tím, že se zaplatí za přístroj a účet u poskytovatele. Uživatel si musí do nového telefonu bezpečně přesunout data, tj. seznam svých kontaktů a v neposlední řadě spolehlivě zvládnout nový "program", tedy návod, jak nový přístroj ovládat. Podobná situace s přesunem dat nastane i při změně poskytovatele, kdy je potřeba vyměnit SIM kartu. I v takovém jednoduchém případě je proto třeba vzít na vědomí, že zde existuje jistá náročnost, která např. pro staršího člověka může být i velice vážným problémem k řešení.