definice prog-story

  • technický záznam určitých informací nebo jednotlivých údajů, definovaných projektem
  • v souvislosti s počítačovým zpracováním jde téměř výhradně o digitalizovaný (číselný - prakticky binární) záznam

rocestník

ČeV - květen 2016

< data - technický podsystém >