Kódování dat a instrukcí
   rozdělení - taky ještě řídící kombinace (oddělovače, x"0D0A"
      - textové znaky - kódování znaků
      - instrukce procesoru - sada instrukcí
      - netextová data - formáty netextových dat

   způsoby záznamu dat souvisí s technologií - rychlost, velikost pamět,
      (porovnání obrázku (?), velikost textu v různých formátech
   ASCI, bitové mapy, EBCDIC atd

 

Další případné panely (jde o definice nějakých základních pojmů - minimální slovník)
   - - - Děrné štítky a děrné pásky (program ve strojovémkódu pro URAL - video)
   - - - Obrázky, videa a další - nebude se zasahovat do podrobností
            vše je to ale pořád 0 a 1 (přesvědčit se Total CMD - možná to jde i na webu ???