definice prog-story

  • zařízení, umožňující přečtení příkazů, programů nebo vstupních dat s jejich zavedením do operační paměti 
    a dle potřeby též výstup dat z operační paměti formou zobrazení, tisku nebo zápisu do trvalé paměti

rozcestník

ČeV - květen 2016

< počítač - technický podsystém >