definice prog-story

  • jednoúčelový řídící počítač, zabudovaný v technickém zařízení, které ovládá
  • příslušné programové vybavení se označuje pojmem "firmware" (typicky např zavaděč - BOIS)
  • s rozvojem miniaturizace a rychlosti se uplatnění rychle rozšiřuje - viz rozcestník

rozcestník

ČeV - květen 2016

< počítač - technický podsystém >