definice prog-story

  • paměťový prostor pro trvalé uložení programů a dat s možností jejich opakovaného čtení
    a většinou též i opakovaného záznamu

rozcestník

ČeV - květen 2016

< počítač - technický podsystém >