definice prog-story

  • pokyn v programu ve strojovém kódu k vykonání určité operace procesorem
  • každá instrukce obsahuje typ operace, který definuje, co má být vykonáno
    a v závislosti na typu většinou též další upřesňující údaje (operandy) 

rozcestník

ČeV - květen 2016

< počítač - technický podsystém >