definice prog-story

  • binární kód, který obsahuje definice úseků paměti pro vstupní, pracovní a výstupní data
    a pokyny k jejich zpracování ve formě strojových instrukcí

rozcestník

ČeV - květen 2016

< počítač - technický podsystém >