definice prog-story

  • operační jednotka, která realizuje operace dle strojových instrukcí, obsažených v programu
  • spuštění programu znamená postupné čtení instrukcí v paměti procesorem
    a vykonávání operací, které jsou jimi definovány
  • různé typy procesorů pracují s různými sadami strojových instrukcí,
    proto nejsou programy ve strojovém kódu mezi nimi přenositelné

rozcestník

ČeV - květen 2016

< počítač - technický podsystém >