Programování (Programming)     

  • v užším slova smyslu je jako programování v odborné terminologii označováno kódování, tj. zápis programů v některém z programovacích jazyků nebo práce v nějakém ovládacím či vývojovém prostředí
        
  • v obecně širším pojetí, je programování v laické veřejnosti vnímáno jako tvorba programového vybavení, které zajistí, aby bylo počítačem nebo jiným technickým zařízením realizováno to, co se od nich očekává
      
  • v rámci expozice prog-story je programování chápáno v rozsahu dle jejího úplného názvu, tj. jako programování a projektování aplikací VT a IT - pokud totiž realizaci aplikace IT chápeme jako systém, tak podstatnými prvky, které ovlivňují dosažení požadovaných výsledků není jen technika a programy, ale i činnost lidí, kteří by měli spolupracovat s prvními dvěma prvky v souladu s pokyny dle projektu

 

Odkazy různé:  program

Programování-Wikipedie

Počítačový program - Wikipedie

Programovací paradigma - Wikipedie

Programátor - Wikipedie

http://www.zive.cz/programovani/sc-138/default.aspx?tags=1

blog.vyvojar.cz

Profese IT na Jižní Moravě - 1411-14  - 25 tisíc lidí

http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpret_(software)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Překladač

Tutorials Library

 

PROGRAMOVÁNÍ

je inženýrská činnost, jejimž cílem je "donutit počítač, aby udělal to, co je potřeba"

Inženýrská činnost [wiki] je postup podle vědecko-technických poznatků a standardů, který vede k dosažení konkretně stanoveného cíle - inženýrství zahrnuje mnoho různých oborů a specializací

Programování [wiki] má sice starší historické základy, ale teprve ve 2. polovině minulého století se významně uplatnilo a v souvislosti s ním pak postupně vznikly obory Výpočetní technika (VT) [wiki], Softwarové inženýrství [wiki], Informační a komunikační technologie (IT)-[wiki], (ICT)-[wiki], Informatika [wiki], [wiki] a řada dalších specializací, na ně navazujících