Tento článek nabízí zobecněný pohled na program, jako zápis pokynů pro počítač v nějakém "programovém kódu", tj. jazyku, se kterým počítač umí pracovat. Původně to byly pouze "jedničky a nuly", pak různé "osmičkové" a "hexadecimální kódy". V současnosti jsou takových jazyků stovky a i ty nejrozšířenější se vzájemně více či méně v různých směrech liší svojí terminologií. Nabízený přehled byl vytvořen pro usnadnění orientace při seznamování se s nimi.

 • programový kód --- (obecné vlastnosti)
  • rezervovaná slova a znaky
  • programátorská slova 
   1. jména 
   2. konstanty
  • pravidla zápisu
   • typ souboru (přípona)
   • potřebné náležitosti souboru
   • vždy řádky ve formátu prostého textu --- (*.txt)
    1. komentářové řádky 
    2. platné řádky
   • odsazení textu na řádku
   • oddělovače v rámci řádku

 

ČeV - leden 2022