WWW (World Wide Web), česky "světově rozprostřená pavučina/síť" nebo zkráceně "web/net" či "internet", obecně představuje tři základní oblasti:

  1. Technické prostředky pro uložení a přenos dat
  2. Konkretní data a programy pro jejich zpřístupnění na serverech poskytovatelů,
  3. Univerzální prohlížecí aplikace (prohlížeče) na počítačích uživatelů - Google Chrome, Firefox, MS Edge, ...

   Klíčovou úlohu pro fungování této sítě má "webová stránka", tj. soubor ve zdrojovém kódu jazyka HTML (Hypertext Markup Language), česky "hypertextový značkový jazyk", definovaný příponou ".htm". Můžeme si ho v prohlížeči prohlédnout pomocí "PT/Zobrazit zrojový kód stránky".

   Webová stránka sama o sobě jako soubor, vždy obsahuje pouze textové informace s odkazy a pokyny pro různé formáty grafického a barevného uspořádání. Veškerý další datový obsah, tj. obrázky, audio či video záznamy a pod. se teprve při jejím zobrazování prohlížečem dle webových URL-adres*) v jejím zdrojovém kódu přečtou a doplní z internetu.

*) Uniform Resource Locator, česky "jednotný lokátor zdrojů"

 

ČeV, leden 2022