zpráva ze skriptu:

echo Text-ke-zobrazeni

mezerový řádek:

echo.

vypnutí (off) nebo zapnutí (on) zobrazování příkazových řádků:

@echo off/on

xxx

 

pravidla zápisu

   přípona "*.cmd"

   není "case sensitive", odsazení libovolné, meri prvky příkazu libovolný počet mezer

   řídící znaky v rámci řádku:
        ":" =  návěští, ">" = přesměrování výstupu, ">>", "@" příkazový řádek nebude zobrazen,
        "." = oddělovač podmínkového výrazu