Mini-web je programovací stavebnice, která nabízí částečně automatizovanou tvorbu programových kódů, se speciálním zaměřením na generování zdrojových kódů webových stránek v operačním systému Windows.

   Od různých interaktivních vývojových aplikací se zásadně liší tím, že jejím základem je práce s programovým kódem, jako prostým textem ".txt" v editoru "Poznámkový blok" ("notepad") a  spouštění příkazových skriptů ".cmd" přímo ve složce systémové aplikace "Průzkumník". Nejen výsledné webové stránky, ale i všechny ostatní programové kódy pak jsou zobrazovány některým z běžných webových prohlížečů ("Chrome", "Firefox", "Edge", ...).

obrázek

 

   Stavebnice funguje podobně, jako většina moderních programovacích jazyků. To znamená, že sestavuje výsledný celek s využitím předem připravených typizovaných dílčích částí (knihoven funkcí, tříd, podprogramů, ...), ve kterých jsou vybrané vlastnosti nahrazovány konkretními hodnotami pro dané případy využití.

   Automatické generování webových stránek je v aplikaci Mini-web realizováno pomocí programových skriptů jazyka Python. Na základě posloupnosti příkazů v zadávacím kódu stránky a na ně navazujících konkretních parametrů se z knihovny postupně vybírají typizované šablony příslušných částí zdrojového kódu v jazyku H|TML, jejich formální parametry se nahradí těmi konkretními a složí se z toho výsledný zdrojojový kód webové stránky ".htm".

 

 

 

, tj. šablon, ve kterých jsou jejich vybrané vlastnosti nahrazeny konkretními hodnotami pro dané případy využití.

Programovací stavebnice "Mini-web" je zjednodušený univerzální programovací nástroj pro tvorbu webových stránek na domácím počítači nebo notebooku s operačním systémem MS Windows. Možnosti jejího využití nejsou nijak omezeny a závisí pouze na šíři nabídky v knihovně šablon.

   F

   Při práci se stavebnicí jsou tedy pro každou stránku vytvářeny 2 soubory shodného jména s různými příponami. Podkladem je ručně sepsaný zadávací kód stránky "jmeno.txt", obsahující posloupnost příkazů ke vkládání zvolených šablon s konkretními parametry. Výsledná webová stránka "jmeno.htm" je pak ze zadávacího kódu vytvořena automaticky.

  Pro tvorbu webových stránek pomocí stavebnice "Mini-web" proto nejsou potřeba znalosti profesionálně využívaných specializovaných jazyků. Pouze je nutné dobře ovládat editor "Poznámkový blok" a složky i soubory v prostředí "Průzkumník Windows". Pro plynulou práci je pak velice vhodná spolehlivá orientace v ovládání záložek webového prohlížeče a v několika současně otevřených oknech.

   V jednoduché základní verzi se stavebnice velice dobře hodí k tvorbě stránek standardního formátu s plovoucími bloky textů nebo obrázků s odkazy. Konkretně třeba jako ilustrovaný rozcestník, odkazující na fotalba, mapy, videa a pod. Mimořádně praktická pak je jako zápisník pro komentované rešerše při jakémkoliv vyhledávání nebo studiu internetových zdrojů.

 

ČeV - leden 2022