"Prostý textový soubor", obvykle definovaný příponou ".txt", obsahuje řádky běžných znaků a mezer bez jakéhokoliv formátování.

   Formát prostého textu je univerzální pro všechny operační systémy i pro internet. Využívá se pro zápis programových kódů v příkazových souborech (skriptech),  zdrojových textů kompilovaných programovacích jazyků a zdrojových kódů webových stránek.

   Text, který běžně píšeme v "textovém procesoru" (Open Office, Word) ve formátech ".doc, .docx, ..." je graficky formátovaný, ale každý textový procesor umožňuje jeho uložení do formátu ".txt" volbou "Uložit jako", při kterém se ale jeho veškeré formátování zruší.

   Pro psaní programových kódů je však vhodnější využívat jednoduchý "textový editor". Ve Windows je to "Poznámkový blok", anglicky "notepad". Jeho zásadní výhodou je nejen podstatně jednodušší a rychlejší ovládání, ale především možnost snadného spuštění v rámci příkazového skriptu ".cmd" za účelem automaticky nabízeného prohlížení i přímé aktualizace vytvářených souborů.

 

ČeV - leden 2022