Webovou stránku jako "Textový soubor" s příponou ".htm" nemusíme pouze číst z internetu, ale můžeme si ji sami vytvořit dle svých vlastních představ nebo potřeb. Pokud bude využívat data z internetu, můžeme ji jako samostatnou přílohu posílat mailem, případně celou nebo její vybranou část umístit na nějaký hostitelský server.

   Pomocí vlastních webových stránek si můžeme též sestavit "domácí internet" k prohlížení obrázků či jiných dokumentů na svém počítači, notebooku nebo na přenosné "flashce" či DVD. V tom případě však příslušné složky musí obsahovat i všechna odkazovaná lokální data.

   Programovací stavebnice "Mini-web" je zjednodušený univerzální programovací nástroj pro tvorbu webových stránek na domácím počítači nebo notebooku s operačním systémem MS Windows. Možnosti jejího využití nejsou nijak omezeny a závisí pouze na šíři nabídky v knihovně šablon.

   Funguje na podobné základní filozofii, jako většina moderních programovacích jazyků. To znamená, že realizuje sestavování celku z předem připravených typizovaných dílčích částí, tj. šablon, ve kterých jsou jejich vybrané vlastnosti nahrazeny konkretními hodnotami pro dané případy využití.

   Při práci se stavebnicí jsou tedy pro každou stránku vytvářeny 2 soubory shodného jména s různými příponami. Podkladem je ručně sepsaný zadávací kód stránky "jmeno.txt", obsahující posloupnost příkazů ke vkládání zvolených šablon s konkretními parametry. Výsledná webová stránka "jmeno.htm" je pak ze zadávacího kódu vytvořena automaticky.

  Pro tvorbu webových stránek pomocí stavebnice "Mini-web" proto nejsou potřeba znalosti profesionálně využívaných specializovaných jazyků. Pouze je nutné dobře ovládat editor "Poznámkový blok" a složky i soubory v prostředí "Průzkumník Windows". Pro plynulou práci je pak velice vhodná spolehlivá orientace v ovládání záložek webového prohlížeče a v několika současně otevřených oknech.

   V jednoduché základní verzi se stavebnice velice dobře hodí k tvorbě stránek standardního formátu s plovoucími bloky textů nebo obrázků s odkazy. Konkretně třeba jako ilustrovaný rozcestník, odkazující na fotalba, mapy, videa a pod. Mimořádně praktická pak je jako zápisník pro komentované rešerše při jakémkoliv vyhledávání nebo studiu internetových zdrojů.