podnikové aplikace VTV /***/

   Podle zatím dostupných podkladů pravděpodobně patří Brnu jedno zajímavé prvenství v rámci celého tehdejšího Československa. Konkretně jde o úplně první číslicové vědeckotechnické výpočty pro potřeby běžné podnikové praxe.

   V té době se číslicové počítače u nás daly spočítat na prstech a většinou sloužily centrálním výzkumným institucím. Díky unikátním pamětnickým vzpomínkám, které dle svých dobových poznámek zpracoval a poskytl Josef Brlica, máme na portále prog-story podrobné svědectví, jak se to za dost dramatických okolností před 55 lety odehrálo ..."

ČeV, září 2017