příprava pro výrobu VT /

   V době konání konference "První počítače v Brně" v září 2017 je vhodné připomenout důležité kulaté výročí. Přesně před 50-ti lety v září 1967, byl na veletrhu v Brně vystaven 1. počítač Tesla 200, který zahájil velice významnou etapu (celkem 169 instalací) při nasazení výpočetní techniky u nás.

   " ... V roce 1966 začala VHJ TESLA uvažovat o získání zahraniční licence na výrobu číslicového počítače. Po průzkumu výrobků několika zahraničních dodavatelů zakoupila VHJ TESLA francouzskou licenci na počítač Bull-General Electric GAMMA 140/145. Na základě licenční smlouvy vznikl ve VHJ TESLA rozsáhlý projekt pod názvem Tesla 200. Jeho hlavním cílem bylo rozšíření výrobního sortimentu TESLA o výrobu číslicových počítačů moderního typu a o urychlené vybavení čs. hospodářství a průmyslu těmito prostředky výpočetní techniky, jejichž potřeba se od poloviny 60. let neustále zvyšovala. Náplň projektu TESLA 200 spočívala nejenom v přípravě výroby, samotné výrobě a dodávkách systémů, ale také v jeho dalším rozvoji, a to včetně širokého komplexu obchodně technických a servisních služeb uživatelům, např. ve školení odborníků, projekčních pracích apod. ...

   Komplexní uskutečnění projektu TESLA 200 znamenalo pro celé československé hospodářství značný přínos, neboť došlo poprvé ve větším měřítku k vybavování výpočetních středisek, podniků a akademických pracovišť modely počítačů, jež snesly plné srovnání s tehdejšími počítači světové úrovně. ..."

citace z:
   >>>  1966 / Střední tranzistorový počítač Tesla 200 - [Tesla] ^^^ štítek
další podrobnosti:
   >>>  1966 ... První počítač Tesla 200 - [Tesla] ^^^ štítek
   >>>  1970-1985 / Šestnáct let se sálovým počítačem Tesla 200 - [Tesla] ^^^ štítek

ČeV, září 2017