výuka a vývoj na VŠ /

   Výuka a vývojové práce na analogových počítačích, původně probíhající na VAAZ Brno, se včetně řady lidí po zásadních společesko-politických změnách v roce 1968 přesunula na FE VUT Brno. Zde pak později navazovala též spolupráce s VÚMS Praha na výoji hybridního systému HRA 7000 (ADT 3000), který jako exponát na jarním veletrhu 1975 v Lipsku (NDR) obdržel zatou medaili.

podklady a souvislosti:
   >>>  1968 ... / Prehistorie FIT VUT - Analogové počítače - [VUT] ^^^ štítek
   >>>  1951 ... 1989 - Bylo, nebylo - analogové počítání v Brně - [VUT] ^^^ štítek
   >>>  M -  ... > expozice VT - Analogové počítače >>> menu

ČeV, září 2017