výuka a vývoj na VŠ -

   " ... V roce 1968 se katedra samočinných počítačů přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor v objektu Božetěchova 2. Stěhovala se pochopitelně i stávající výpočetní technika. V rámci rekonstrukce objektu byl v traktu podél ulice Božetěchovy vybudován sál výpočetní techniky.

    V šedesátých letech tyto prostory sloužily jako přednášková místnost, v dobách, kdy zde byla umístěna armáda, byly tyto prostory využívány jako stáje pro koně. Na tomto sále byl umístěn počítač MSP 2a i počítač LGP 30, který byl v tu dobu již velmi málo využíván. ..."

citace z:
   >>>  1961 ... / Prehistorie FIT VUT - Využívání výpočetní techniky - [VUT] ^^^ štítek
souvislosti:
   >>>  1968 ... MASP 2A - MU (UJEP) Brno - [MSP 2A] ^^^ štítek

ČeV, září 2017