výuka a vývoj na VŠ /

   " ... V srpnu 1968 přibyl k počítači AP-4, umístěnému v suterénu budovy oboru matematika na Janáčkově náměstí, dlouho očekávaný přírůstek: první "sériově" vyráběný počítač československé výroby - počítač MSP 2A.

   Poznámka k sériovosti: nejprve byly vyrobeny dva kusy počítače MSP 2, a po jistých úpravách pak 10 nebo 11 kusů s označením MSP 2A; z nichž hned druhý nebo třetí kus dostala naše univerzita. Tím také celá série skončila. Ostatní kusy z této "obrovské" série dostaly vesměs vysoké školy (VUT Brno, UK Bratislava, VŠP Nitra, Západočeská univerzita v Plzni, VŠE Praha aj.), takže se mezi nimi okamžitě rozběhla čilá spolupráce a výměna zkušeností.

   Jeden ze strojů byl dodán brněnskému VUT a zpočátku byl umístěn v budově na Antonínské, tedy "za rohem". Tehdejší vedoucí Katedry matematických strojů, docent Jiří Hořejš, okamžitě zorganizoval program společných seminářů, a mezi technikou a univerzitou byla navázána úzká spolupráce na vývoji programového vybavení. ..."

citace z:
   >>>  1967 ... / Z historie výpočetní techniky na MU - [Franek] ^^^ štítek
další souvislosti a podrobnosti:
   >>>  1968 ... MSP 2A - FE VUT Brno - [VUT] ^^^ štítek

ČeV, září 2017