podnikové aplikace HZD /

... další podrobnosti zatím nejsou k dispozici, komentáře a doplnění jsou vítány ...

popis IBM 360/20 dle Wiki (Lacko)

ČeV, září 2017