oblastní podpora dodávek VT /

... další podrobnosti zatím nejsou k dispozici, komentáře a doplnění jsou vítány ...

podklad:
   >>>  1970 ... / Přehled instalací Tesla 200 - tabulka - [Tesla] ^^^ štítek

ČeV, září 2017