výuka a vývoj na VŠ /

ap-4   
   " ... Na univerzitě byl nejprve pořízen a nainstalován analogový počítač AP-4. Byl to zřejmě úplně první počítač, který kdy brněnská univerzita vlastnila (kromě oboru matematika měli s výpočetní technikou co dělat ještě lidé z oboru fyzika). Pro rozsáhlejší výpočty se však nehodil. Prvním skutečně univerzálním počítačem univerzity se stal teprve počítač MSP 2A. ...!

citace z:
   >>>  1967 ... / Z historie výpočetní techniky na MU - [Franek] ^^^ štítek

ČeV, září 2017