podnikové aplikace HZD /

... další podrobnosti zatím nejsou k dispozici, komentáře a doplnění jsou vítány ... 

ČeV, září 2017