výuka a vývoj na VŠ /PS/

   ... nákup počítače Minsk 22 byl součástí širších souvislostí kolem LPS na FS VUT Brno ...

ČeV, září 2017

PS:
   " ... statické stavební výpočty jsme dělali u prof. Drahoňovského, ale investor měl výhrady, že výsledkem z počítače je pouze proužek s čísly, bez nějakého identifikančího textu ... "
pamětnické střípky - JM

původně totiž byla na Minsku jen úzká tiskárna pro šířku papíru jen několik cm, která uměla jenom čísla - red.