výuka a vývoj na VŠ, podnikové aplikace VTV /

   " ... V roce 1965 se situací ve výpočetní technice v brněnské oblasti zabývala ekonomická komise KV KSČ v Brně. Dospěla k závěru, že v případě počítačů jde o velmi nákladná zařízení a není proto správné vybavovat počítači pracoviště, která nejsou kádrově vybavena tak, aby mohla v nejkratší době po uvedení do provozu zajistit maximální vytížení počítače. Daleko správnější je koncepce vytvářet centrální výpočetní střediska, jejichž služeb by mohlo využívat více zájemců současně. ...

   Tato koncepce byla předem prodiskutována na poradním sboru ředitelů brněnských i mimobrněnských závodů na strojní fakultě VUT v Brně. ... Ihned po projednání v ekonomické komisi se VUT spojilo s nejvýznamnějšími podniky z Brna a jeho okolí a společně s nimi vypracovalo návrh na instalaci středního samočinného počítače v LPS. V té době vláda vyčlenila zvláštní finanční prostředky na nákup výpočetní techniky.  ... Státní komise pro techniku vyslovila s návrhem souhlas a rozhodla o zakoupení pčítače D21 švédské firky Saab pro LPS VUT v Brně. Současně přidělila VUT v Brně též finanční prostředky na zakoupení sovětského počítače Minsk 22, kterých přišel do ČSSR větší počet ...". 

citace z:
   >>>  1959-1971 / Laboratoř počítacích strojů na FS VUT Brno - [VUT] ^^^ štítek
další souvislosti a podrobnosti:
   >>>  1965-1985 / Začátky AIS v TOS Kuřim a Datasaab D21 - [TOS] ^^^ štítek  

ČeV, září 201