podnikové aplikace HZD /

  ... informace o jednom mimořádném experimentu, který proběhl v podniku PVT Brno ...

další podrobnosti:
   >>>  "1966 ... 1967 / Francouzský počítač SEA 3900" - [Brlica] ^^^ štítek

ČeV, září 2017