příprava podnikových aplikací HZD i VTV /

     "... Na počátku šedesátých let v TOS Kuřim nastoupil jako ředitel Ing. Aleš Ševčík, CSc., progresivní technik, který využil politického uvolnění v té době a odjel na stáž a postgraduální kurz v USA na Harward Business University (v roce 1965), kde se seznámil s názory na využití počítačů v průmyslových podnicích v USA tehdejších amerických manažerů, kteří se s ním účastnili absolvování kurzu. Pro tuto myšlenku se nadchl a začal usilovat o zakoupení počítače pro TOS Kuřim.

   V té době nastoupil do TOS Kuřim Ing. Ladislav Beneš, který s ním začal připravovat koncept využití počítače pro podporu řízení v podniku. Zasadil se o zřízení oddělení „Systémová projekce“, které mělo připravit návrh nasazení počítače v TOS, už v roce 1965. ..."

citace z:
   >>>  1965-1985 / Začátky AIS v TOS Kuřim a Datasaab D21 - [Lacko] ^^^ štítek

ČeV, září 2017