podnikové aplikace VTV /PS/

   Počítač Minsk 22 ve Výzkumném ústavu První brněnské ve Slatině byl využíván nejen pro potřeby podniku IBZKG, ale i programátory z jiných brněnských podniků ...

ČeV, září 2017

PS:
   " ... první forma tištěného výstupu byla rozstříhaná dálnopisná páska, nalepená na listu papíru ... "
   pamětnické střípky - VD