výuka a vývoj na VŠ /

   " ... Dne 18. října 2003 by oslavil své sedmdesáté narozeniny doc. RNDr. Jiří Hořejš, CSc., průkopník informatiky v Československu, vynikající pedagog a uznávaný počítačový odborník, zakladatel Katedry matematických strojů a Ústavu výpočetní techniky na naší univerzitě. ...

   Počínaje rokem 1964 působil Jiří Hořejš jako vedoucí jím založeného Oddělení matematických strojů Katedry numerické matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně; později přetvořil toto oddělení v samostatnou katedru a stal se jejím vedoucím. ..."

citace z:
   >>>  2003 / K nedožitým sedmdesátinám docenta Jiřího Hořejše - [Bartošek] ^^^ štítek

ČeV, září 2017