podnikové aplikace HZD, vývoj standardního SW /

   "... V roce 1970 byl v brněnském závodě Podniku výpočetní techniky (PVT) instalován počítač ZPA 600, kde jsme začali prvními zakázkami pro statistický úřad. Brzy jsme zjistili, že převod z dekadické do binární číselné soustavy a z toho důvodu snímání dat a hlavně tisk je velmi pomalý a tak jsme začali jsme tyto úseky nahrazovat vlastními procedurami. Po ověření ze strany dodavatele programů, kterým byl VÚMS Praha nám bylo dáno za pravdu a byli jsme přizváni ke spolupráci na přípravě operačního systému MOS pro EC 1021 ..."

volná citace z:
>>>  1969 / ZPA 600 a začátek spolupráce PVT Brno s VÚMS Praha - [Brlica] ^^^ štítek

ČeV, září 2017