účel rubriky:

   ... formou stručných vizitek souhrnně upozornit na důležité milníky a instituce i osobnosti, které se významně angažovaly v počátcích přípravy a nasazení počítačů v brněnské aglomeraci v letech 1950 až 1970  ...

   ... přes odkazy na zdroje ze kterých je na vizitkách citováno nebo přes seznamy dle tématických štítků je následně možno přejít na další podrobnější informace a souvislosti ...

   ... vizitky, označené poznámkou /***/ obsahují "příklady souvislostí", které naznačují možnosti navigace na portálu prog-story k informacím v celosvětovém virtuálním prostoru - poznámka /PS/ pak znamená, že vizitka obsahuje "pamětnické střípky", tj. drobné dobové vzpomínky ...

ČeV, září 2017