aplikovaný výzkum v oblasti SW i HW /

... nákup počítače Tesla 200 byl součástí širších souvislostí kolem výzkumu Řízení leteckého provozu ...

podrobnosti:
   >>>  1961 ... FE VUT Brno, VAAZ a výzkum Řízení leteckého provozu - [VUT] ^^^ štítek
   >>>  1961 ... / Prehistorie FIT VUT - Výzkum - [VUT] ^^^ štítek

ČeV, září 2017