příprava podnikových aplikací HZD /

... Ingstav Brno patřil k největším stavebním podnikům v Československu. Jeho náplní byly především přehrady (Vír, Kružberk, ... později Nové Mlýny, Dalešice či Dlouhé Stráně, ...) a další vodohospodářské stavby (např. úpravny vody, kanalizační čistírny, závlahy, ...). Koncem 60-tých let připravoval velice významnou vlastní investici. Tou byla stavba nové budovy podnikového ředitelství (PŘ) na Koněvově 55, nyní Vídeňské ulici. Po dokončení v roce 1971 to údajně byla nejmodernější, už tehdy kompletně klimatizovaná, administrativní budova v Brně. Dvojité skleněné opláštění, halové kanceláře a v suterénu prostor pro počítačový sál a provoz VS s počítačem 2,5-té generace Tesla 200. Ingstav byl totiž první v rámci obou rezortů, tj. českého a slovenského stavebnictví, který si hodlal pořídit vlastní podnikový počítač.

   Iniciátorem pořízení počítače byl moderně uvažující ekonomický náměstek Ing. Antonín Fornůsek. Ten také prosadil, že již v roce 1969 byl v ekonomickém úseku zřízen odbor Výpočetní středisko (VS), ve kterém ještě v říjnu pracovali jen 2 lidé - vedoucí VS Ing. Vilém Drkal a vedoucí provozu Ladislav Majda. Na přelomu let 1969/1970 však již desítka inženýrů v analyticko-programátorských odděleních absolvovala základní školení a zahájila intenzívní analyticko-programátorskou přípravu. Jejím cílem bylo k termínu předpokládané instalace nového počítače v roce 1971 na něj převést dosavadní děrnoštítkové agendy, dosud zpracovávané ve strojně početní stanici v Brně na Kroftově ulici. ...

citace z:
   >>>  1969 ... 1970 - Začátky ve VS Ingstav - [Čevela] ^^^ štítek
další souvislosti:
   >>>  1970-1985 / Šestnáct let se sálovým počítačem Tesla 200 - [Čevela] ^^^ štítek 

ČeV, září 2017