vývoj a výroba HW a SW /***/

   "... V roce 1956 se na Katedře matematiky obnoveného VUT vytvořila skupina mladých asistentů, kteří se začali zajímat o praktické programování i teoretické otázky související s tehdy vznikající výpočetní technikou. ...

   Skupina navázala úspěšnou spolupráci s Výzkumným ústavem matematických strojů a s Akademií věd v Praze, kde se tehdy konaly pravidelené týdenní semináře na teoretická témata, související s počítači ... "

   V návaznosti na výše uvedené kontakty pak došlo oficiální široké a dlouhodobé vývojové spolupráci mezi ZJŠ Brno, brněnskou pobočkou VÚMS Praha a VUT Brno FE, která je podrobně popsána v samostatném příspěvku:
   >>>  "1958 ... / Prehistorie FIT VUT - Pobočka VÚMS a spolupráce s FE" - [Blatný] ^^^ štítek

ČeV, září 2017

příklady souvislostí:
   - ^^^ štítek : [Blatný - PREHISTORIE FIT, foto, ^^^ menu, komentář ...]