Úvod

Důvody pro seznámení se skriptovacím jazykem CMD Windows 

 • včetně editoru "Poznámkový blok" je dostupný na každém běžném počítači
 • při využití vhodně vybrané podmonožiny příkazů jsou výsledky zřejmé ihned
 • základní nástroj k profesionálnímu ovládání nejrozšířenějšího operačního systému

Začátečnická rizika při práci s CMD Windows

 • je bezpodmínečně nutné v příkladech používat jen vybrané "bezpečné" příkazy,
  nekvalifikované použití jiných příkazů by mohlo natropit různé i velké škody !!!
 • nutí to k přesnosti a pečlivosti, což je důležitá programátorská vlastnost
 • z důvodu bezpečnosti se vyžaduje spouštění příkazů v rámci dávky


Postup při vytvoření a úpravách příkazového skriptu jm.cmd

 • vytvoří se "Nový objekt - Textový dokument", uloží se jako prázdný a otevře (2 postupné kliknutí)
 • v otevřeném souboru se volbou "Uložit jako" vytvoří prázdný soubor jm.cmd
 • původní soubor "Nový objekt - ..." se zruší a nově vytvořený jm.cmd se aktualizuje dle potřeby
 • nový skript je možno tvořit také klonováním, tj. v jiném otevřeném skriptu "Uložit jako"
 • k následné aktualizaci skriptu je nutno použít volbu "Upravit" v pravém tlačítku myši

 

 Seznam "bezpečných" příkazů pro začátečnické příklady

   call, cd (change directory), cls (clear screen), del (delete), dir (directory), echo (on/off), goto (go to),
   help, if, md
(make directory), pause, rem (remark), sort, type 

   notepad.exe jm.pri - - - - - spustí editor pro textový soubor, definovaný jménem a příponou

   příkaz /? - - - - - vypíše popis příkazu, analogicky: help příkaz  

http://total-commander.eu/napoveda-k-prikazovemu-radku-systemu-windows

Další potřebná anglická terminologie

   batch, cmd (command), exe (execute), file, path, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zadání příkladů

Čísla jednotlivých zadání jsou také doporučeným pořadím pro jejich řešení
požadované výstupy:
   a) stejnojmenné články v pracovním projektu "webnode.cz",
       rubrika "Popisy a příklady" na webu, které obsahují textový popis dle zadání, 
       nebo kopii zdrojového textu příkazového skriptu

   b) samostatná složka "cmd-win" na lokálním počítači
       s programovými sktipty zadaných jm.cmd

 

01 - Anglicko-český slovník příkazů a další terminologie - slovnik
       ke každému příkazu doplnit též odkaz na popis jeho formátu v seznamu TotalCMD,
       odkazy otevírat v novém okně, formáty si prostudovat a připravit příp. dotazy       

02 - Seznam příkazů v aktuálním systému Windows - prikazy.cmd
       použít příkaz "help" bez parametrů a v článku uložit zdrojový text skriptu

03 - Formáty jednotlivých příkazů - formaty.cmd
       skript vypíše formáty všech příkazů (příkaz /?)
       výpisy budou odděleny mezerovým a podtrhovacím řádkem

04 - Výpisy a zastavení programu - echo-atd.cmd
       postupně ve skriptu naprogramovat výpisy:
         zpráva, napsaná v programu 
         mezerový řádek (echo.)
         hodně dlouhý text 
         řízeně zalamovaný text (na nový řádek) 
         potlačit a zapnout zobrazení příkazů
         zastavit program s vypsáním zprávy
         vymazání obrazovky
         výpis obsahu souboru v textovém formátu - např. prikazy.cmd

05 - Vytvořit nový soubor dávkovým spuštěním editoru - new.cmd

06 - V rámci dávky vyvolat postupné spuštění skriptů z příkladů 02 až 04 - skripty.cmd
         před spuštěním každého z nich zobrazit zprávu "- - - jméno skriptu",
         po ukončení jeho práce pak zobrazit zprávu "- - - o.k."