Redakční komentář

 • cílem je zvládnutí vybraných příkazů a práce s příkazovými skripty (dávkovými soubory),
  které budou potřebné pro dávkové spouštění úloh v dalších navazujících lekcích
 • komentovaný seznam "bezpečných" příkazů pro začátečníky, které je užitečné spolehlivě znát,
  (komentář se zobrazí po nastavení kurzoru na příslušný odkaz bez kliknutí)
  call
  , cd, cls, del, dir, echo, goto, if, md, pause, rem, sort, type

 

pozastavení programu - s automatickým vypsáním požadavku na pokračování klávesou Enter

 • pause

 vypsání textové zprávy - bez zastavení programu

 • echo textová zpráva ...

 vypsání mezerového řádku

 • echo.

potlačení zobrazení jednoho konkretního příkazu - znakem @

 • @příkaz ...

vypsání obsahu textového souboru

 • type soubor.txt

potlačení / obnovení zbrazování všech příkazů v programu (příkazovém skriptu) - i v navazujících podprogramech .CMD

 • echo off / on

přesměrování zbrazovaného výstupu příkazu do souboru ve formátu prostého textu (TXT, CMD, HTML, CSS, ...),
pokud existoval soubor stejného jména a typu (přípony) je bez varování přepsán (!)

 • příkaz ... > soubor.txt

vytvoření souboru, obsahujícího pouze 1 mezeru

 • echo. > soubor.txt

vytvoření souboru s 1 řádkem zadaného textu

 • echo zadaný text ... > soubor.txt

doplnění dalšího řádku do existujícícho souboru

 • echo další zadaný text ... >> soubor.txt

doplnění kopie dalšího souboru do již existujícícho souboru

 • type dalsi-soubor.txt >> soubor.txt

 jednoduchá kopie textového souboru - s možností změny typu (!)

 • type soubor-1.txt > soubor-2.cmd

bezpečné příkazy pro začátečníky - DIAKRITIKA, divoké znaky, dlouhé názvy windows, návěští

 

_skript.cmd 

@echo off
:A
notepad.exe _skript.cmd
echo ------------------
 
rem -------------------
if errorlevel 1 echo error !!!
if not errorlevel 1 echo * ok
echo.
goto A

 

 

různé odkazy pro pokročilé programování