xxx

echo Zobrazený text                  /* výpis konstanty (textu) ze skriptu
echo. /* výpis mezerového řádku
echo off/on /* vypnutí/zapnutí zobrazování příkazů