<<<  o zpráva z programu, komentář

pro ověřování je vhodné vytvořit samostatnou složku na lokálním počítači 
napoveda-k-prikazovemu-radku-systemu-windows - - - echo, pause, rem

 • CMD Windows není "case sensitivní", tj. nerozlišuje malá a velké písmena

Důvody pro seznámení s CMD Windows - cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows

 • editor "Poznámkový blok" pro zápis programu a interpret CMD příkazů je na každém běžném počítači
 • při využití vhodně vybrané podmonožiny příkazů jsou výsledky zřejmé ihned
 • je to základní nástroj k profesionálnímu ovládání nejrozšířenějšího operačního systému
 • příkazy CMD Windows se zadávají jednotlivě z příkazového řádku,
  anebo spouštějí jako program v dávkovém souboru .CMD 
 • realizaci jednotlivých příkazů zajišťuje interpret v operačním systému,
  takže soubor s programem lze chápat i jako skript 

Začátečnická rizika při práci s CMD Windows

 • je bezpodmínečně nutné v příkladech používat jen vybrané "bezpečné" příkazy,
  nekvalifikované použití jiných příkazů by mohlo natropit různé i velké škody !!!
 • nutí to k přesnosti a pečlivosti, což je důležitá programátorská vlastnost
 • příkazy je sice možno zadávat přímo z příkazového řádku, 
  ale z důvodu bezpečnosti i čitelnosti je vhodnější forma programu jako souboru .CMD

Prostředí a způsob práce

 • původně příkazy a dávky .BAT v operačním systému MS DOS, nyní .CMD v prostředí MS Windows
 • pro příklady je vhodné vytvořit samostatnou složku "cmd-windows"
 • základním nástrojem pro zápis programu je editor Poznámkový blok (Notapad)
 • programy se zapisují ve formě prostého textu do souborů s příponou .CMD 
 • soubory s příponou .CMD jsou spustitelné dvojklikem, podobně jako .EXE