Podrobnosti - I. etapy při zpracování dávky 2206-24

 1. FOTO 
  1. nafocení publikací
  2. zmenšení a vylepšení kontrastu u všech foto
  3. ruční přejmenování foto c99y.jpg, kde y = a, b, c, ...
  4. dle potřeby úprava úvodních foto publikací "c99a" (narovnání a oříznutí)
  5. vytvoření seznamu fotek ve složce = soubor "dir.txt"- programem "foto-dir.cmd"
  6. vytvoření předlohy pro názvy publikací = soubor "2206-24-N.htm" - programem "htm-N.py" 
  7. vytvoření lokální stránky s publikacemi = soubor "2206-24-L.htm" - programem "htm-L.py"
  8. ruční doplnění názvů z publikací do souboru "2206-24-N.htm" - POZOR !!! - nepřepsat spuštěním dle c)
  9. odeslání složky s přejmenovanými soubory *.jpg a ručně doplněného seznamu "2206-24-N" pře uschovnu.cz

 

ČeV - 29.6.2022