1)
    |  Systematické příklady a přesunutá celá hotová rubrika ...  |

2)
   <|  účel a koncepce námětu
           - ověřit systematické modelování na příkladech, které popisují "svět kolem nás"
           - na jednom místě shromáždit modely s různými tématy

   >|  vstupy do encyklopedie
           - nové, postupně vytvářené modely       
           - po formálních úpravách budou doplněny již dříve pro portál prog-story vytvořené modely

3)
   Příklady: svět kolem nás ... ^

   Systematické modelování - NEW ^

4)

5)

 

ČeV - Modřice, 19. března 2019
verze 1903-09

princip= způsob fungování systému

 

problém= komplikace, překážka

 

prvek/faktor= jednotlivé části našeho systému. část

 

okolí= ovlivnit nemůžeme, ale nějak na náš systém a vazby působí

 

čas= možné změny našeho systému v průběhu čas

 

riziko= nebezpečí jiného výsledku než bychom předpokládali

 

změna= obměna původního plánu

 

motivace= nic se nemění samo od sebe, je k tomu potřeba energie, účinná motivace. Síla k realizaci.

 

 

cíl= čeho chceme dosáhnout. úmysl

 

účel= k čemu a proč má zkoumání sloužit. záměr

 

vazba= všechny prvky, čas a okolí na sebe nějak působí, jsou spojeny a navzájem ovlivňovány. Spojení/ kontakt

 

kontrola= průběžné ověřování vzniku jiných potřeb nebo potřeb na vyšší úrovni. ověřování