text vzpomínek s.88 - 2 s.

 

ROZPRACOVÁNO ... krásně ucelený popis různých úhlů pohledu na algoritmizaci, což je běžný problém v každodenním životě (mimochodem právě ho spolu řešíme kolem této prezentace tvých pamětí :o) - proto by měl zůstat jako samostatná kapitola - PŘÍPADOVÁ STUDIE

... je to ukázka úskalí při aplikaci SYSTÉMOVÉHO PŘÍSTUPU - svého času to na jedné poradě obecně vystihl náš ekonomický náměstek Cigánek v Ingstavu - "pravda nikdy není jenom jedna", nevěděl, co je SP, ale mluvil z praxe - je to názorný příklad objektivního stavu, že různý úhel pohledu = různý cíl = různá množina podstatných faktorů k jeho dosažení ...

... přimlouval bych se za členění, které jsem uvedl zde - navrhl jsem ho pro zvýšení "dramatického vyznění" a tím lepší čtivosti - ve vyprávění se dojde ke konfliktu " ... nemožné", pak by se mělo ukázat, proč to tak je "... doplnění ..." a následně ukázat, jak to dopadlo ...