@@@  novinky & komentáře |  autor: Vlastimil Čevela  |  text nahrazen novou verzí - 2021-únor

 

1/ Analýza:
         Chování v době koronavirové                                                                                    pdf verze pro tisk

2/ Vazby na okolí
         & dosud známé vlastnosti viru COVID-19
                - vysoká infekčnost i bez příznaků - člověk o nakažení nemusí vědět a už ho šíří dál (přenášejí i děti !)
                        Co stálo za pátkem s rekordními 8615 případy? - Aktuálně.cz
                        www.irozhlas.cz/nakazeni-covid-19-zamestnani-uzis-data - 15.10.2020
                        zpravy.aktualne.cz/nakazi-jeden-clovek-celou-tramvaj - 26.10.2020

                - primární šíření formou AEROSOLU a kapénkové infekce - záleží na trvání a intenzitě kontaktu 
                        (kýchání, kašel, intenzívní hovor, smích, zpěv, ...), tj. jak velká dávka se přenese 
                        zpravy.aktualne.cz/Virus_se_siri_JAKO_CIGARETOVÝ_KOUR - 20.10.2020 !!!
                - sekundární šíření přenosem rukama ze zasažených povrchů, na hladkém povrchu virus přežívá
                        řadu dnů - likvidace možná desinfekcí, na kůži přežívá několik hodin - likvidace umytím mýdlem
                - nemoc může probíhat s minimálními příznaky i bez nich, určité % vyžaduje nemocniční péči,
                        v ČR kolem 1% nakažených nepřežilo - jde o rizikové skupiny = věk a kombinace s chorobami
                - nemoc může pravděpodobně v mnoha případech zanechat i trvalé následky

         & oboustranný přenos, tj. zdravý člověk se nakazí od někoho z okolí a nemocný šíří virus na další lidi

         & závazná pravidla pro chování lidí
                - státní a zdravotní orgány vyhlašují a upravují podle aktuální situace - předem se nedá odhadnout vývoj

         & možnosti léčení a očkování
                - spolehlivé léky, ani preventivní očkování zatím nejsou k dispozici

         & riziko významného omezení nebo i úplného zhroucení zdravotní péče pro občany
                - pokud dojde k exponenciálnímu růstu nakažených, narostou i nároky na nemocnice a úmrtnost
                - péče o pacienty s virem je výrazně náročnější, než při jiných nemocech a nakazí se i zdravotníci
                - k takové situaci, kdy lidé hromadně umírali bez pomoci, došlo na jaře v severní Itálii a v New Yorku 

3/ Zásady zodpovědného chování
         @ dodržovat aktuálně platná závazná pravidla,
             při jejich nedodržování hrozí exponenciální šíření a ohrožení fungování zdravotního systému

         @ zvažovat nutnost setkávání s dalšími lidmi - dodržovat vzdálenost a pokud to jde, tak venku
             anebo v dobře větrané místnosti, maximálně omezit dobu a intenzitu rozhovorů při osobním styku,
             nepodávat si ruce, neobjímat se a nelíbat - platí i pro kontakty dětí s rodiči a prarodiči, co bydlí jinde
             www.novinky.cz/devet-rad-jak-snizit-riziko-tezkeho-prubehu-covidu - uvnitř bez roušek ...
             „Nasaď si roušku a mlč.“ Ticho jako nový nástroj pro boj s koronavirem - Seznam Zprávy

         @ NOSIT ROUŠKU (respirátor) pro ochranu sebe i ostatních a UMÝVAT SI RUCE
              www.idnes.cz/rousky-respiratory-ucinnost-covid-koronavirus-interaktivni-esej-grafy-kalkulacka
              POZOR - rouška i běžný respirátor zpravidla jsou pouze jednorázové a používáním ztrácejí funkčnost,
              řešením jsou nanoroušky jako pás, který se dá stříhat a vkládat jako vyměnitelná vložka do dvojité roušky,
              důležitý je i způsob uchovávání a praní roušky, aby se v ní zachycený virus kontaktně nešířil dál,
              umývání nebo desinfekce rukou snižuje riziko přenosu viru z povrchů, na které mimo domov saháme   

         @ posilovat vlastní imunitu
             v zásadě jde o známé věci - vitamín C, plnohodnotná strava, otužování a pohyb venku na slunci,   
             www.lidovky.cz/imunitni-zlepsovaky-vybudujte-si-ochranny-stit-nejen-proti-koronaviru
             POZOR - imunitu zhoršuje i stres, proto je nutno příliš nesledovat zprávy o viru, ale vyhledávat
             optimističtější témata, a věnovat se jinak zajímavým činnostem, čtení či aktivnímu studiu

         @ stáhnout a používat aplikaci eRouška - pokud to umožňuje chytrý mobilní telefon,
             ta anonymně pomocí wi-fi automaticky zjistí a upozorní, že se uživatel A v čase X po rizikovou dobu
             vyskytoval v rizikové blízkosti jiného uživatele B, který je aktuálně virem nakažen - pokud je uživatel A
             sám nakažen, aplikace mu recipročně dává možnost o tom anonymně informovat ostatní uživatele,
             kteří se v jeho blízkosti ocitli ... aktuálně: 6.10.2020 - 13.10.2020

4/ Účel:
         Shrnutí aktuálního stavu s upozorněním na souvislosti mezi vazbami na okolí a zásadami,
         které by měly pomoci ke zvládnutí současného šíření viru a zmenšit riziko ohrožení.

5/
    Předložená analýza vychází z aktuálního stavu informací a statistických údajů,
    které se však v průběhu času mohou i zásadně změnit.

ČeV - 13.10.2020