... podstatná vlastnost celku, zkoumaná v rámci SM a popsaná ve výsledném modelu v odstavci 3) ...

   kromě odfiltrování vlastností, které nemají vliv na výsledný účel nebo cíle SM je druhým základním zjednodušením, že si modelovaný „celek“ rozdělíme na zvládnutelný počet prvků, tj. dílčích částí,

   tyto „prvky“ by měly v souhrnu charakterizovat pouze to a nic jiného, než co je pro dosažení výsledku nezbytné …

   definování takových prvků vyžaduje kvalifikovanou analýzu v kombinaci s příslušně zobecňující syntézou, aby je bylo možno dle jejich určujících vlastností vhodným způsobem srozumitelně pojmenovat …

   při modelování celku chápeme každý „prvek“ jako „černou skříňku“, tj. zajímá nás souhrn jeho vlastností, které jsou určující pro celkový záměr a nezabýváme se vnitřním uspořádáním, ani vazbami na ostatní prvky - ty přijdou na řadu až v rámci jejich samostatných modelů, jako celků na podrobnější úrovni ...

ČeV, duben 2019