výchozí principy *1

  • nic není konstantní - vše se s časem mění
  • nic se nemění samo *2 - vždy to vyžaduje energii
  • nic není tak významné, aby to nebylo relativní

předpoklad "poctivé hry" a reálnost

  • každé modelování znamená určité zjednodušení oproti realitě a to platí i pro tuto rubriku
  • modely proto neuvažují s demagogií, s podvodným jednáním či s emotivním nebo intuitivním rozhodováním
  • většinou byly vícekrát reálně ověřeny a snaží se ukázat potřebnou logiku, bez které zpravidla věci nefungují

nástrojem modelování je systematický postup:

  1. definování cíle, kterého má být dosaženo / problému, který má být řešen
  2. zkoumání všech podstatných vlivů (prvků a vazeb), které nyní i v časovém výhledu dosažení cíle ovlivní
  3. zobecňování na různých úrovních podrobnosti bez zacházení do detailů - nutné pro srozumitelnost

 

Poznámky:
   *1) pokud se čtenáři výše uvedené principy zdají příliš stručné a odtažité, doporučuji si je nezaujatě srovnat
        s konkretně prožitými životními situacemi - možná, že nějakou souvislost najde - - -

   *2) shodně platí:
           - žádný výsledek nevznikne sám od sebe
           - žádný proces nefunguje sám od sebe

   *3) v návaznosti na tento obecný souhrn je dále popsána "Technologie pro stanovení cíle",
        rozpracovaná je "Technologie pro dosažení změny" a některé další - - -

ČeV - únor 2017